Lenferink vindt : 'Leidse politie is te wit'

“De Leidse politie moet een actiever personeelsbeleid gaan voeren om meer allochtonen in dienst te nemen. De politie Hollands Midden is nog steeds te wit. We moeten actiever de boer op om allochtonen te interesseren voor het mooie politiewerk.” Daarvoor pleitte burgemeester Henri Lenferink zondagavond tijdens de verkiezingscampagneavond van de PvdA in het Scheltemacomplex. “Omdat we in Leiden te maken hebben met een veelkleurige samenleving moet ook de politie daar een afspiegeling van zijn. Dat is nu beslist niet het geval. Ondanks dat de witte wijkagenten van goede wil zijn en uitermate goed werk doen is het toch goed om bijvoorbeeld een Marokkaanse agent af te sturen op een probleem met Marokkaanse jongeren. Hij of zij kan die problematiek dat uit eigen ervaring beter plaatsen en kijken wat de best toegesneden oplossing is. Dat is ook beslist nodig om situaties zoals in de Franse voorsteden te voorkomen.” De PvdA is bang wanneer de politie centraal geregeld wordt dat de aanpak van problemen in de veertig probleemwijken in Nederlnad naar de achtergrond zal verdwijnen. Wouter Bos pleitte daarom dan ook op diezelfde avond voor een decentrale politie.       

Henri Lenferink, vandaag op rampenoefening, vindt wel dat er veel actiever onder allochtonen geworven moet worden. Lenferink: “Een flyertje op school neerleggen of een mupi-campagne in de bushaltehokjes zijn hiervoor beslist onvoldoende. We moeten hier ook met de organisaties die werkzaam zijn binnen de allochtone gemeenschap samenwerken.”  

In die zelfde bijeenkomst zei Lenferink blij te zijn dat Leiden veel minder problemen kent met integratie dan elders in het land. ”In Arnhem weet ik dat de situatie veel explosiever is dan hier. Oorzaak daarvan is dat Leiden al heel lang actief bezig is met allerlei projecten om de intergratie een echt gezicht te geven. Ook de eeuwenlange ervaring van Leidenaars met de opvang van vluchtelingen heeft er ongetwijfeld mee te maken. Veel buitenlanders genieten hier gastvrijheid en daar zijn we wat trots op,” aldus Lenferink die zegt oprecht te staan voor alle Leidenaars, autochtoon dan wel allochtoon. 

“Het betekent overigens niet dat we klaar zijn met integratie. We zijn in Leiden met elkaar op de goede weg.”    

 

 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×