Universiteit investeert in nieuwe life science bedrijven

De holding van de Universiteit Leiden draagt 2 miljoen euro bij aan BioGeneration Ventures. Dit is een nieuw zaaikapitaalfonds (seedfonds), gebaseerd in Leiden, dat jonge bedrijven in de life sciences beginkapitaal gaat verschaffen. Andere deelnemers in het fonds zijn het Netherlands Genomics Initiative (onderdeel van NWO) en de ABN-AMRO bank. Een dergelijke publiek-private samenwerking is nog zeer uitzonderlijk. De formele oprichting van BioGeneration Ventures was woensdag 15 november. In totaal zit er 13 miljoen euro in de kas.

Willem te Beest, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden benadrukt: ‘Financiering in een vroege fase is essentieel voor het creëren van nieuwe bedrijven op basis van universitaire vindingen. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostica vereist aanzienlijke sommen geld voordat onze maatschappij kan profiteren van de voordelen. Dit fonds zal de ontwikkeling van life sciences en bedrijven in het Leiden Bio Science Park stimuleren. We zijn trots dat de inkomsten van onze houdstermaatschappij ons in staat stellen om bij te dragen aan dit belangrijke initiatief.’

Het creëren van meer economische bedrijvigheid, gebaseerd op onderzoeksactiviteiten in de regio Leiden, zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking tussen de universiteit en de private sector. Ook zal het bijdragen aan de aantrekkingskracht van de regio en het Bio Science Park op bedrijven van elders die zich hier mogelijk willen vestigen, en op het aantrekken van andere financiers.

De middelen die in het fonds worden geïnvesteerd zijn afkomstig uit de universitaire houdstermaatschappij LEH. LEH heeft opbrengsten gegenereerd met aandelen in Crucell, een life sciences bedrijf gebaseerd op academische kennis van Leiden en Utrecht. Door een deel hiervan te gebruiken voor het stimuleren van nieuwe life sciences bedrijven ontstaat een ‘revolving fund’. Geld dat in de toekomst met het fonds wordt verdiend kan deels weer gebruikt worden om ook andere activiteiten binnen de universiteit te financieren..

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×