Hoogbouw boven 100 meter mogelijk maken

PvdA en GroenLinks gaven tijdens de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid aan dat op sommige plaatsen, zoals in de Leeuwenhoek, hoogbouw van meer dan 100 meter mogelijk gemaakt moet worden. In de nieuwe hoogbouwvisie wordt aangegeven tot welke hoogte gebouwd mag worden in de verschillende delen van de stad. Raadslid Jan Boer van Stadspartij Leiden Ontzet gaf aan de hele visie maar onzin te vinden. De hoogbouwvisie heeft namelijk geen juridische status, maar geeft slechts aan waar eventueel van het bestemmingsplan kan worden afgeweken voor hoogbouw. Bovendien betekent de nieuwe transparante bestuursstijl dat eerst met omwonenden wordt gepraat, wat volgens Boer voldoende bescherming biedt tegen ongewenste hoogbouw.

Posthuma van GroenLinks betoogde dat in de hoogbouwvisie ook esthetische aspecten moeten worden meegenomen, wat de CU met hem eens was. Het CDA viel hem daarin bij en vond dat niet alleen de hoogte, maar ook de lengte en het volume belangrijk zijn. Hoge flats moeten mooie gebouwen zijn die passen in de omgeving. De VVD stelt dat ze liever een mooi dan een lelijk gebouw hebben, maar dat deze hoogbouwvisie alleen bepaalt of iets aan de normen voor een bouwvergunning voldoet. Over de esthetische kwaliteit beslist namelijk de ARK en niet de gemeenteraad. In tegenstelling tot de andere partijen, had de CU moeite met de hoogte van de gebouwen. Janine Clement vindt 60 meter hoog genoeg voor Leiden. Daarnaast werd door PvdA en D66 gepleit voor een diepbouwvisie. Leiden heeft veel te weinig ruimte, waarom zouden er niet veel meer dingen ondergronds kunnen, zoals parkeren? De VVD vond dit interessant en verwees naar de vigerende wetgeving in Brussel, die nieuwe gebouwen verplicht om een parkeeroplossing in het gebouw op te nemen.

Wethouder Witteman vertelde dat hij met de toekomstige bewoners van de Vlietpoort aanwezig was toen de eerste paal daarvoor werd geslagen. Zij waren allemaal enthousiast over de hoogbouw. De omwonenden waren tegen maar, aldus Witteman, dat waren er minder dan de voorstanders. Hij vindt een diepbouwvisie overbodig, omdat de kosten voor diepbouw veel hoger zijn. De esthetische eisen voor hoogbouw wil hij overlaten aan de ARK en niet opnemen in de hoogbouwvisie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×