Informatieavond over medische heroïneverstrekking

Donderdagvond is er een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden over de plannen voor een behandeleenheid medische heroïne. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het plan van het College om de behandeleenheid medische heroïne te vestigen in het pand waar ook de methadonverstrekking is gevestigd (aan de Cronesteinkade, bijgebouw van het voormalig Joods weeshuis). De informatieavond vindt plaats in de grote zaal van Zorgcentrum Lorentzhof aan de Lorentzhof 1.

Het programma is als volgt: Vanaf 19.30 uur. Inloop 20.00 uur. Opening door de voorzitter 20.05 uur. Toelichting op het besluit door wethouder Gerda van den Berg 20.15 uur. Toelichting op het experiment behandeleenheid medische heroïne door Ineke Huisman van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 20.30 uur. De behandeleenheid in Leiden door Hilda Barnhoorn van Parnassia 20.35 uur. Mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomst eindigt om 22.00 uur.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×