Impuls voor sociale woningbouw

Vandaag hebben Marc Witteman (PvdA/Ruimtelijke Ordening en wonen), Marjo Visser (directeur-bestuurder de Sleutels van Zijl en Vliet) en Martine Glaser (directeur Ons Doel) twee stedelijke herstructureringsconvenanten ondertekend. Met de ondertekening geven de gemeente Leiden en beide woningcorporaties een grote impuls aan de stedelijke vernieuwing in Leiden. In de overeenkomsten is vastgelegd dat de erfpacht van 1977 huizen (625 woningen van Ons Doel en 1352 woningen van Sleutels van Zijl en Vliet) wordt omgezet in eigendom voor de corporaties. Het bedrag dat hiermee vrijkomt is bedoeld voor verschillende projecten in Leiden.

De corporaties zetten het geld de komende jaren in voor de kwaliteitsverbetering van bestaande bouw en voor het bouwen van kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw en multifunctionele gebouwen met maatschappelijke betekenis inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De bestemming van de gelden is voor langere tijd vastgelegd.

Voorbeelden van projecten zijn het woningbouwbouw gedeelte van de Brede School Leiden Noord met daarin verschillende maatschappelijke voorzieningen, de sloop-nieuwbouw van de huizen in de Genestetstraat, de sloop nieuwbouw van circa 180 woningen in Leiden Noord, de vernieuwing van het zorgcentrum Lorentzhof en het realiseren van een nieuwe woon/zorgvoorziening voor Zuydtwijck, etc.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×