Presentatie Leidse Werkbrigade in Buffalo City

Zaterdagavond 2 december houdt de Leidse Werkbrigade een informatieve bijeenkomst in de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht aan de Burgsteeg 14. De brigadiers vertellen over hun ervaringen in Zuid-Afrika en over het opknappen van een kinderhuis in Buffalo City, één van de vijf zustersteden van Leiden. De toegang is gratis. Naast een fototentoonstelling, is er een loterij waarbij diverse prijzen zijn te winnen. De opbrengst van de avond gaat naar het project van de Leidse Werkbrigade.

De Leidse Werkbrigade, bestaande uit vijftien jongeren uit Leiden en omgeving, is dit jaar op 2 augustus vertrokken naar Buffalo City in Zuid Afrika. Daar staat het kinderhuis KWT Child & Youth Care Centre. De honderdzestig bewoners van het huis zijn kinderen tussen de nul en achttien jaar oud. De meesten van hen zijn wees en/of besmet met het HIV of Aidsvirus. De kinderen wonen in vijf paviljoens. Eén van de paviljoens is deze zomer in drie weken door de Leidse Werkbrigade weer leefbaar en gezellig gemaakt.

Naast hun vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika zijn deze vijftien Nederlandse jongeren ook tot juni 2007 ambassadeur van de stedenband Leiden – Buffalo City. Volgend jaar proberen ze op verschillende manieren de bekendheid met de stedenband Leiden – Buffalo City onder de inwoners van Leiden te vergroten. De jongeren maken onder andere een boekje over hun belevenissen in Afrika en helpen mee aan evenementen die de stedenband organiseert. De werving van nieuwe werkbrigadiers voor het volgende project behoort ook tot de taken van de ambassadeurs. In 2007 gaat er weer een werkbrigade naar Buffalo City om het volgende paviljoen op te knappen. Jongeren die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen aanstaande zaterdag ook naar de Tuinzaal komen om alvast de sfeer te proeven en om informatie te krijgen over het project. De avond is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor het werk van de Leidse Werkbrigade, die zich inzet voor de Aids-wezen van Buffalo City.De avond start om 20.00 uur en eindigt rond 24.00 uur.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×