CDA Leiden lanceert Studentenpanel

Als reactie op de afwijzing van het college van B&W op de vraag om structureel met studenten om de tafel te gaan zitten, heeft het CDA een studentenpanel opgericht. “In een eerder georganiseerd rond-de-tafel-gesprek hebben studenten aangegeven graag te willen meedenken over gemeentelijke zaken die studenten aangaan zoals huisvesting, veiligheid en het imago van de studenten naar de stad toe. Tevens gaven de studenten aan dat er behoefte is aan een gesprek dat verder gaat dan het informeel handjes schudden. Het college heeft bij monde van de burgemeester aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. Wij hebben dat wel, vandaar dit panel” aldus gemeenteraadslid Joost Bleijie.

“Op deze manier proberen wij zaken die studenten aankaarten alsnog onder de aandacht te brengen”. Bleijie en duo-raadslid Geerten Boogaard hebben met het samenstellen van het panel geprobeerd een zo gevarieerd mogelijke groep studenten te krijgen. “Het rond-de-tafel-gesprek was er primair voor verenigingsbesturen, terwijl dit panel breder is dan de verenigingen. We hebben bewust ook ongebonden studenten gevraagd zitting te nemen in het panel” aldus Bleijie. Het raadslid geeft aan het voor het CDA belangrijk is om te weten wat er speelt onder een grote groep Leidenaren. “1 op 5 Leidenaren is immers student. Ik vind het dan ook een gemiste kans van het College van B&W om het verzoek om structureel overleg af te slaan. ‘Dit college is er voor iedere Leidenaar’ las ik in de begroting, behalve voor de studenten zo lijkt het” aldus Bleijie.

“Bovendien” zo voegt hij toe, “ is gebleken dat studenten weldegelijk een goede mening hebben over hoe gemeentelijke zaken beter zouden kunnen. Die meningen willen wij inventariseren en desnoods middels motie voorleggen aan de Raad”. Tevens zijn Bleijie en Boogaard trots op de leden van het panel. “Het is een mix van studenten die erg actief zijn of actief zijn geweest bij verschillende studentenverenigingen en ook niet-verenigingsleden die op een andere manier actief zijn binnen het studentenleven. Wat ze gemeen hebben is dat ze studeren in Leiden en woonachtig zijn in Leiden” aldus Bleijie.

Leden van het panel zijn ondermeer Peter Flierman (Praeses LSV Minerva), Sophie Hogerzeil (Voorzitter Leidse Studentenraad), Joost van der Stoep (oud-bestuurslid LVVS Augustinus), Tom Steegmans (oud-bestuurslid ALSV Quintus), Janny Moerdijk (Praeses NSL), maar ook Lisette van der Meijden (student theologie / ongebonden), Dennis de Widt (student bestuurskunde /ongebonden) en Daniel Notenboom (student theologie / ongebonden). “Natuurlijk is dit panel niet allesomvattend en dus raad ik alle studenten die eveneens noten op de zang hebben vooral aan te reageren via de site van het CDA in Leiden” aldus Bleijie, “zodoende kunnen we ook voor die signalen als doorgeefluik dienen”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×