Reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering

Reïntegratie van bijstandsgerechtigden naar betaald werk is terecht een belangrijk onderwerp en een speerpunt van het Leidse collegebeleid. Helaas verloopt reïntegratie niet altijd naar wens, niet naar die van de uitkeringsgerechtigden, niet naar die van politici en niet naar die van werkgevers.

Op vrijdag 8 december van 14.00-17.00 uur organiseert de Cliëntenraad SoZA Leiden daarom een openbare bijeenkomst over dit thema in de Leidse raadzaal. Het doel is knelpunten te benoemen en oplossingen aan te dragen. Sprekers zijn onder meer wethouder P. Jonas en mevr. M. Barnhoorn van ondernemersvereniging bv.leiden. Een aantal bijstandsgerechtigden, gemeenteraadsleden, reïntegratiebedrijven, ambtenaren en werkgevers is uitgenodigd, anderen zijn van eveneens harte welkom, net als andere belangstellenden. De inbreng van bijstandsgerechtigden wordt zeer op prijs gesteld en er zal tijd voor vragen en discussie zijn.

Meer: www.clientenraad-leiden.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×