CDA stelt vragen over Leidse topinkomens

De Leidse fractie van het CDA stelt vragen aan het College van B & W over de hoogte van Leidse topinkomens. Per 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT) in werking getreden. Deze wet regelt dat organisaties die onder de werking van de wet vallen de gegevens openbaar moeten maken van functionarissen wier beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris (voor 2005 vastgesteld op €158.000) uitstijgt.

Per 1 december heeft de minister van BZK voor de eerste maal deze gegevens aan het parlement ter beschikking gesteld. In de met het rapport meegestuurde overzichten wordt de gemeente Leiden één maal genoemd, inzake een ontslagvergoeding van het sectorhoofd Facilitaire Dienst met een hoogte van 464.000 euro in 2005. Het CDA vindt dit bedrag exorbitant hoog, zijnde tien keer zo hoog als een normaal jaarinkomen. Het CDA wil nu weten van het College van B & W of hun berekening klopt.  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×