Open dag Tijd voor Taal

Zaterdag 9 december vindt er een open dag plaats van Tijd voor Taal. De Open dag wordt gehouden op drie locaties in Leiden Noord. Geïnteresseerden kunnen hier een idee krijgen wat het gratis project Tijd voor Taal precies is en hoe het lesprogramma er uit ziet. Ook kan bekeken worden of zij tot de doelgroep behoren. Tijd voor Taal is een nieuwe manier om (beter) Nederlands te leren met behulp van de computer, met lesmateriaal op eigen niveau en met behulp van een docent en coach. Tijd voor Taal is bedoeld voor inwoners van Leiden uit de wijken Noord, Slaaghwijk en Zuid-West die niveau 2 van het Nederlands nog niet hebben gehaald of hier nooit een inburgeringscertificaat van hebben ontvangen.

Op verschillende locaties zijn open leerplekken ingericht, o.a. bij Bibliotheek ’t Spoortje, HTIB, ROC Maresingel en Centrale Bibliotheek Leiden. De cursus wordt uitgevoerd door ROC Leiden. De open dag is op de locaties HTIB, Eksterpad 4; Bibliotheek ’t Spoortje, Bernhardkade 38 en ROC, Maresingel 54.

Op 1 januari 2007 gaat de nieuwe Wet Inburgering (WI) van start. Nieuwkomers én oudkomers zonder Nederlands paspoort worden wettelijk verplicht om niveau 2 van het Nederlands te behalen. Veel mensen moeten hun traject zelf gaan betalen. Tijd voor Taal biedt de mensen nu GRATIS aan niveau 2 van het Nederlands te behalen. In het project Tijd voor Taal werkt ROC Leiden nauw samen met de volgende partners: Gemeente Leiden, dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid; Leidse Welzijnsorganisatie; Stichting Vluchtelingenwerk Leiden; Openbare Bibliotheek Leiden & Leiderdorp; Provincie Zuid-Holland; ROC ID College; UWV Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen; verschillende zelforganisaties van migranten en vluchtelingen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×