Leiden tegen onomkeerbare besluiten

Het college van B & W van Leiden heeft vandaag een brief aan de minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, mevrouw drs. M.C.F. Verdonk geschreven. De inhoud daarvan luidt: “Wij hebben kennisgenomen van de discussie over de aangenomen motie in de Tweede Kamer voor een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Het is bij u bekend dat wij ons al geruime tijd inspannen voor personen in het zogenaamde Leids Dossier. Wij verwijzen onder andere naar het gesprek dat burgemeester Lenferink en de toenmalige wethouder Rabbae met u hebben gevoerd en de latere procedureafspraken hieromtrent. In het verlengde van deze inzet spreken wij onze steun uit voor een generaal pardon.”

“Wij dringen er bij u dan ook ten stelligste op aan dat u, totdat er absolute duidelijkheid is over het generaal pardon, geen onomkeerbare besluiten neemt ten aanzien van de personen in het Leids Dossier. Hieronder verstaan wij tevens elke activiteit die gericht is op gedwongen terugkeer, zoals bijvoorbeeld het overbrengen van personen uit het Leids Dossier naar het vertrekcentrum in Vught.”

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×