Wethouder bespreekt tussenrapport met onderwijspartijen

Wethouder Gerda van den Berg (PvdA/Onderwijs, zorg en welzijn) heeft dinsdag van het College na het uitbrengen van een tussenrapport groen licht gekregen om de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs met de onderwijspartijen te bespreken. De raad heeft op 4 juli 2006 besloten tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Leiden.

Het college van B & W werkt de vorm waarin deze verzelfstandiging het beste kan worden vormgegeven uit en komt na overleg met de betrokken onderwijspartijen met voorstellen voor de meest geschikte bestuursvorm en samenwerkingsvorm

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×