PvdA stelt vragen over softwarelicenties

Het College van B & W heeft deze week 464.000 euro uitgetrokken om daarmee legale Microsoft sotware in huis te halen zodat alle ambtenaren legaal kunnen computeren. De Leidse fractie van de PvdA vraagt zich nu af of er in het verleden dan sprake geweest is van illegaal gebruik van softwareprogramma’s. Ook wil zij weten of de mogelijkheden om goedkopere softwareprogramma’s aan te schaffen voldoende onderzocht zijn.

De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt de gemeente al sinds 2002 (meer) te investeren in kennis van en gebruik maken van Open Source Software. Hoe ver is de gemeente inmiddels met het denken over of misschien zelfs in gebruik nemen van van Open Source Software zoals bijvoorbeeld uitgedragen via het programma OSSOS (Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid)? Is de gemeente van mening dat de doelen van het OSSOS-programma, zijnde het verminderen van de afhankelijkheid van externe softwareleveranciers zodat de keuzemogelijkheden vergroot worden en ten tweede het tegengaan van monopolieposities op de softwaremarkt om misbruik van dergelijke economische machtsposities te voorkomen, ten derde het verhogen van de kwaliteit van overheidsinformatiesystemen op het gebied van de toegankelijkheid van informatie, transparantie van handelen, veiligheid en toekomstvastheid, en ten slotte ht verlagen van de kosten (total cost of ownership) de moeite waard zijn om na te streven?

Verder wil de PvdA fractie weten waarom wordt en nu dan toch weer over gegaan tot de aanschaf van Microsoft-licenties? Heeft de gemeente onderzocht of het gebruik van Open Source Software in plaats van de aanschaf van Microsoft-licenties voor de gemeente een financiële besparing kan opleveren?

Tot slot vraagt de PvdA het college van B & W of de gemeente heeft overwogen te participeren in het initiatief voor het gebruik van Open Source Software zoals dat door een achttal grote gemeenten (Almere, Assen, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Nijmegen) in een manifest is vastgelegd?

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×