Gemeente wint kort geding

De rechtbank van Den Haag heeft gisteren in een kort geding over de Europese aanbesteding van de hulp bij het huishouden in Leiden en de Leidse regio bepaald dat de gemeenten op de juiste wijze hebben gehandeld. Dit betekent dat de gemeente Leiden nu contracten kan sluiten met de vijf aanbieders die ze na de aanbesteding heeft geselecteerd. Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Met ingang van die datum worden gemeenten verantwoordelijk voor de toekenning van hulp bij het huishouden. Mensen kunnen hun aanvragen voor deze hulp vanaf januari bij de gemeente indienen. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de aanvraag wordt afgehandeld. Voor het contracteren van organisaties die hulp bij het huishouden leveren, heeft de gemeente Leiden samen met de gemeenten van de Leidse regio een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd.

Dit leidde begin oktober tot een voornemen tot gunning aan vijf aanbieders. Tegen deze voorgenomen gunning heeft één bedrijf bezwaar aangetekend en vervolgens heeft dit bedrijf de gemeenten voor de rechter gedaagd. De gemeenten werd onduidelijkheid bij de opdrachtbeschrijving verweten. De eis was de start van een nieuw aanbestedingstraject. De rechter heeft deze eis afgewezen, want de gemeenten hebben naar het oordeel van de rechter in deze aanbesteding correct gehandeld.

De gemeente Leiden sluit tweejarige contracten met de volgende vijf aanbieders:

-Stichting Amstelring

-Stichting Libertas

-Stichting Meavita

-Stichting Thuiszorg Groot Rijnland

-Stichting Valent RDB

Iedereen die recht heeft op huishoudelijke hulp per 1 januari 2007 mag zelf een keuze maken uit één van deze vijf aanbieders. Mensen kunnen ook gebruik maken van een persoonsgebonden budget (Pgb) als zij dat graag willen. Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf kiezen bij welke aanbieder ze de zorg willen inkopen.

Mensen die nu hulp bij het huishouden hebben, krijgen deze week nog een brief van de gemeente waarin wordt uitgelegd wat er voor hen persoonlijk gaat veranderen. Voor de meeste mensen verandert er weinig tot niets, omdat zij al hulp ontvangen van één van de door de gemeente geselecteerde aanbieders. Voor mensen die niet bij één van de vijf geselecteerde organisaties zitten, betekent het dat zij naar één van die vijf zullen moeten overstappen of dat ze gebruik moeten maken van een persoonsgebonden budget (Pgb).

De gemeente neemt de taak hulp bij het huishouden over van het Zorgkantoor. Gebleken is dat het klantenbestand dat de gemeente van het Zorgkantoor heeft gekregen onvolledig is. Het kan daarom voorkomen dat sommige mensen die nu wel hulp bij het huishouden krijgen, geen brief krijgen, of andersom. Zij kunnen in dat geval vanaf maandag 18 december contact opnemen met het Servicepunt Zorg van de gemeente Leiden op telefoonnummer (071) 516 55 06.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×