Afspraken over brede school De Arcade vastgelegd

Dinsdag ondertekenden de partners die samenwerken in de brede school De Arcade twee samenwerkingsovereenkomsten. Hiermee legden zij de afspraken vast over de samenwerking, het beheer en de exploitatie van brede school De Arcade in de wijk Roomburg. Namens de gemeente ondertekende wethouder Gerda van den Berg (Onderwijs, Welzijn en Zorg) de overeenkomst. De partners gaan er samen voor zorgen dat de school kan voorzien in activiteiten op het gebied van sport, muziek, cultuur en kinderopvang.

In overleg met de bewoners van Roomburg is bepaald welke voorzieningen de Brede School gaat bieden. De school streeft ernaar een compleet dagarrangement voor kinderen te bieden. Het hart van de school wordt gevormd door basisschool De Arcade. Door naast het basisonderwijs ook kinderopvang, naschoolse activiteiten en sport- en muziekfaciliteiten te bieden, worden de ontwikkelingskansen voor kinderen aanzienlijk vergroot. Dit gevarieerde activiteitenaanbod zorgt er bovendien voor dat De Arcade een wijkfunctie krijgt.

De school is nu gehuisvest in speciale schoolwoningen. Binnenkort start de bouw van een multifunctioneel gebouw waar de school en de partners, met uitzondering van de Leidse Welzijnsorganisatie, hun intrek in gaan nemen. De huidige schoolwoningen worden dan weer omgevormd tot reguliere woningen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×