Vertegenwoordigers van ROC en NTI ondertekenen de overeenkomst om drop-out onder mbo-leerlingen tegen te gaan.

ROC en NTI starten mbo-leertrajecten tegen drop-out

ROC Leiden en NTI ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor flexibele mbo-leertrajecten. Vandaag ondertekenden drs. M.J. Jas (College van Bestuur ROC Leiden) en drs. H. Winkelman (College van Bestuur Nederlands Talen Instituut (NTI)) in Leiden een overeenkomst voor de intentie tot samenwerking op een zo breed mogelijk terrein. Behalve op onderwijsgebied strekt de samenwerking zich ook uit op het gebied van huisvesting, organisatie, innovatie en het ontwikkelen van kwaliteitszorg en examinering.

ROC Leiden wil met de samenwerking het onderwijs toegankelijker maken voor een bredere groep mensen. In het kader van “een leven lang leren” biedt de samenwerking de mogelijkheid voor bij- en herscholing voor nieuwe doelgroepen. Daarnaast ontstaat een nieuwe kans om voortijdige uitval van leerlingen (drop-outs) tegen te gaan, onder andere door het aanbieden van meer flexibele cursussen.

Vooral op het gebied van blended learning combineren het NTI en ROC Leiden de voordelen van zelfstudie, contactmomenten en e-learning. Door deze combinatie bevat blended learning alle ingrediënten die nodig zijn voor eigentijdse kennistrajecten met een aanbod op maat en gebruik van een digitale leeromgeving.

NTI vindt in ROC Leiden een partner met veel expertise binnen het brede spectrum van middelbare beroepsopleidingen. Doel is om per augustus 2007, bij het begin van het nieuwe cursusjaar, te starten met het gezamenlijk aanbieden van de opleidingen Sterilisatieassistent, Officemanager, Mediatechnologie, Horeca, Toerisme, Bouwkunde-Makelaardij en Verpleegkunde. Om de samenwerking verder te optimaliseren heeft het NTI het voornemen faciliteiten in de nieuwbouw van ROC Leiden te benutten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×