Gemeente en KNVB schieten voetbalclubs te hulp

De Gemeente Leiden sluit een convenant met de KNVB om tot een integrale en structurele aanpak van verenigingsondersteuning bij Leidse voetbalverenigingen te komen. De KNVB zal met alle Leidse voetbalclubs gesprekken voeren om te onderzoeken wat de behoefte aan verenigingsondersteuning is en met een passend aanbod komen.     

Eerder heeft de gemeente al gesprekken gevoerd met voetbalverenigingen en daar zijn toen een aantal fusies uit voortgekomen. Met GHC en FC Boshuizen gaat het nu goed.  

Het College van B & W onderzoekt de mogelijkheden of deze verenigingsondersteuning ook voor andere Leidse sportclubs kan gaan gelden. De Gemeente gaat niet struktureel extra geld in verenigingsondersteuning stoppen maar kan waar nodig wel in natura diensten verlenen op financieel technisch gebied, beleidsmatige plannendoorlichting of vrijwilligersbeleid.

 

  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×