Aanmoedigingsprijs voor Nieuwe Energie

Het Leidse project Nieuwe Energie heeft de Zilveren Woonladder ontvangen. Dat is een aanmoedigingsprijs van de ministeries van VROM en VWS om meer initiatieven voor een goede opvang van dak- en thuislozen te realiseren. Nieuwe Energie is het oude onderkomen van NUON aan de Langegracht dat wordt omgebouwd tot een gecombineerde locatie voor zorg en opvang en bedrijfsruimtes met publieke functies. Voor dak- en thuislozen komt er een slaaphuis en een uitgebreide dagopvang.

Het project heeft een symbolisch aandenken en een geldprijs van 10.000 euro gekregen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×