Bestuursovereenkomst Handhaving Milieuwetgeving ondertekend

Gisteren hebben de provincie Zuid-Holland en enkele regionale bestuurders de bestuursovereenkomst Handhaving Milieuwetgeving ondertekend. Deze overeenkomst moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen de betrokken partijen en tot een betere kwaliteit van de milieuwethandhaving in de provincie.

Sinds enige tijd, ligt de verantwoordelijkheid voor de milieuwethandhaving voor een groot deel bij de lokale overheden. Wanneer deze overheden tot samenwerking overgaan, dragen zij bij aan verbetering van de leefomgeving en kunnen zij beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ook werkt de samenwerking van verschillende overheden een kostenbesparing in de hand.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×