CDA vindt dat SP kansen voor Leiden Noord laat liggen

“De Leidse SP-fractie heeft een enorme kans laten liggen om te zorgen dat inwoners van Leiden Noord geen 160 euro voor een parkeervergunning hoeven te betalen.” Dat is volgens de Leidse fractie van het CDA de conclusie van het raadsdebat van 19 december. Het college stelde dat parkeerrestrictie nodig is om te zorgen dat de parkeervoerzieningen onder de nieuwe woningen op het Groenoorhallenterrein financieel haalbaar zijn.

De VVD had, met steun van het CDA en -aanvankelijk- ook de SP een amendement ingediend dat er voor moest zorgen dat huidige bewoners van Leiden Noord geen parkeervergunning hoeven te kopen. CDA-woordvoerder Flippo: “Als je het college volgt, kun je overal waar gebouwde parkeervoorzieningen komen, de omliggende wijk met parkeervergunningen straffen. Natuurlijk heeft de CDA-fractie oog voor de betaalbaarheid van de plannen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om die parkeergarages te betalen. Je kunt die parkeerplaatsen ook mee-verkopen met de woningen, zoals nu ook in Nieuw Leyden gebeurt.”

Wethouder Witteman (PvdA) was niet verder gekomen dan een half-zachte toezegging om er in het kader van de parkeernota nog eens naar te kijken. Steun van de SP was noodzakelijk voor een meerderheid tegen de parkeervergunningen. Nadat de tekst van de motie in overleg tussen VVD, CDA én SP nog was aangepast, werd door de PvdA tot 3x toe om schorsing gevraagd. CDA-fractievoorzitter De Haan maakte hiertegen bezwaar: “Er waren geen nieuwe feiten, en de wethouder had niet het machtswoord gesproken. Het enige doel van de overige collegepartijen was om, via grote druk in een achterkamertje, de SP terug in het hok te krijgen.”

Rond middernacht slaagde deze actie. De SP ging om en stemde tegen het amendement waar de doorgestreepte naam van SP-raadslid Rademaker nog onderstond. Abram Flippo (CDA): “Ik heb geen machtswoord gehoord, maar de SP wilde ons doen geloven dat deze motie toch door het college als een motie van wantrouwen gezien kan worden. Dat was niet het geval. Misschien dat de PvdA-fractie dit de SP heeft wijs gemaakt, om maar een argument te hebben. We weten nu waar SP voor staat: Steunt Parkeerrestrictie. Want wat de SP ook zegt, deze kans om parkeerrestrictie te voorkomen hebben ze verknoeid.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×