'Leydse Kluchtencompagnie' zoekt spelers

Verschillende kluchten van de Leydse Kluchtencompagnie (LKC) zijn met veel succes te zien geweest op het Rembrandtfestival. Op 6 januari, tijdens de besloten slotavond van het Rembrandtjaar, voeren zij De Kwakzalver op in Museum De Lakenhal. Thema’s, die uit het leven gegrepen zijn, zoals: burenruzies, dronkenschap, overspel, ziekte, geldkwesties, geluk en ongeluk, worden vol humor gebracht en leiden tot hilarische momenten met veel lachsalvo’s als resultaat. Johan Volkers is de initiatiefnemer van het LKC, dat momenteel bestaat uit een kleine groep enthousiaste acteurs en actrices, die op vrijwillige basis mede vormgeven aan de ontwikkeling, ‘hertaling’ en opvoering van historische kluchten. Behalve De Kwakzalver, heeft de LKC nog meer kluchten op haar programma staan, zoals: De Berooide student, Lichte Klaartje, de Bedrogen Dronkaard en Doortrapte Melis.

Volkers: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vertalingen vaak meer op bewerkingen lijken. Zou men namelijk de kluchten geheel letterlijk vertalen en niet inkorten, dan zou de gemiddelde lezer/ kijker al snel afhaken: De belevingswereld van de moderne mens is een totaal andere dan die van bijvoorbeeld burger uit de 16e eeuw. De oorspronkelijke klucht in zijn geheel uitvoeren zou al gauw te saai gevonden worden. Het inkorten van bepaalde passages (soms zelfs het laten vervallen van kleine rollen) moet een klucht de juiste vaart meegeven”. Volkers vindt het jammer, dat er niet meer medewerking en belangstelling vanuit de gemeente bestaat. “De mensen willen wel”, aldus Volkerts, die met zijn groep regelmatig optreedt in verzorgingshuizen en andere instellingen. Volkers: “Lachen is van alle leeftijden”.

De LKC zoekt nog enthousiaste spelers. Aanmelden kan via telefoonnummer: 071-5284902 of via de website: www.leidsekluchtencompagnie.nl. De stichting hoopt op totaal zo’n 20 medewerkers, die willen acteren, maar ook andere activiteiten voor hun rekening willen nemen, zoals het benaderen van verzorginghuizen, festivals, het onderhouden van de website en het naaien van kleding.

 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×