2,8 miljoen euro voor tweede vestiging gymnasium

Er zijn door de schoolbesturen in Leiden aan-vragen ingediend voor financiering van voorzie-ningen in de onderwijshuisvesting. Het College van B & W heeft deze week deze aanvragen beoordeeld aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en heeft besloten een aantal aanvragen wel te honoreren en een aantal niet.

Zo wordt er 2,8 miljoen euro vrijgemaakt om de tweede locatie voor het Stedelijk Gymnasium mogelijk te maken, worden er voor 18 schoolgebouwen aanpassing betaald ter verkrijging van gebruiksvergunningen van de brandweer en worden de gevelkozijnen van enkele scholen vervangen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×