Normbedragen onderwijs omhoog

De normbedragen voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkelingen. Voor nieuwbouw en uitbreiding verhogen Burgemeester en Wethouders de normbedragen uit 2006 met 1,78% waardoor in de pas wordt gelopen met het landelijke advies. 

Voor onderhoud, eerste inrichting van scholen en voor de gebruikskosten voor gymnastiek stijgen de vergoedingen met ruim een half procent.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×