Eerste twee delen 'Century of the Self' in Linkse Kerk

In de zaal van de Linkse Kerk worden op donderdag 4 januari de eerste twee delen vertoond van de documentaire “Century of the Self” van de Engelse filmmaker Adam Curtis. Curtis vertelt in deze film op een fascinerende manier hoe de theorieën van Freud over de psychoanalyse gebruikt en misbruikt werden in de twintigste eeuw. Edward Bernays, de Amerikaanse neef van Freud, wees er op dat Freuds ideeën over het onderbewuste ook van nut zijn in het bedrijfsleven. Door de ‘uitstraling’ van een product te laten aansluiten bij onderbewuste gevoelens en verlangens van mensen, werd het mogelijk het consumptiegedrag op een geheel nieuwe manier te beïnvloeden.

Freuds ideeën vormden hierdoor een belangrijke basis voor de opkomst van moderne marketing en public relations in de vorige eeuw. De maatschappij van de massaconsumptie, waarin het consumerende individu steeds op zijn of haar wensen bedient lijkt te worden, was hiermee definitief begonnen. Curtis belicht in zijn documentaire ook de schaduwzijde van deze ontwikkeling: door de commerciële marketing wordt het individu opgesloten in zijn eigen verlangens. Om de consumptiedrang in stand te houden, mogen deze verlangens nooit geheel vervuld worden. Het resultaat is een maatschappij van volgzame individuen, waarvoor democratie uiteindelijk niets meer is dan een banaal consumptieproduct.

De Linkse Kerk vertoont op 4 januari de eerste twee delen van “Century of the Self”. Op donderdag 11 januari volgen de laatste twee delen. De vertoning begint om 21:00 en de toegang is gratis.

De Linkse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 4, Leiden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×