LSF- voorzitter: "Geen oneigenlijk gebruik maken van sport"

Voorzitter Jan Breedeveld van de Leidse Sport Federatie uitte in zijn nieuwjaarstoespraak, vrijdagavond bij Docos, kritiek op de gemeente Leiden. “Het afgelopen jaar is de goede verhouding tussen de LSF als adviesorgaan van het college en datzelfde college behoorlijk op de proef gesteld door de plannen om de tarieven voor de sportverenigingen te verhogen. Danzij de nieuwe gemeenteraad, die de plannen afwees, is het toch nog goedgekomen,” aldus Breedeveld die ook vindt dat de gemeente de sport oneigenlijk wil gebruiken als middel om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen.

“Integratie, gezondheid en buitenschoolse opvang zijn allemaal heel belangrijk, maar dat soort problemen moet je niet allemaal via de sport willen oplossen. Sport zelf kost geld en je moet niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Als er goede faciliteiten voor de sport op zich zijn, komen er vanzelf ook mogelijkheden op die andere vlakken”.

SP-wethouder Raymond Keur van Sport en Financiën (“op het stadhuis moet ik Financiën en Sport zeggen”) was het op dat punt niet met Breedeveld eens. Hij vindt net als de LSF dat er meer geld voor sport moet komen, maar door ook naar die andere (maatschappelijke) beleidstereinen te kijken, is het volgens hem mogelijk om extra geld bijeen te krijgen voor de sport. Keur verweet de vorige gemeenteraad wel een sportnota te hebben vastgesteld, maar daar geen geld bij te hebben gedaan. “We hebben nu éénmalig 400.000 euro extra voor sport bestemd, maar er is ook structureel meer nodig. Wel zijn we nu met de verenigingen en het ROC aan het kijken hoe we meer met die vier ton voor onderhoud kunnen doen. Dus niet een aannemer aan het werk zetten, maar kijken of de bouwklas van het ROC zo’n klus kan doen.”

Volgens Keur moet er zo’n 200.000 euro per jaar extra beschikbaar komen. Geld dat niet alleen via belastingen op tafel kan komen, waardoor hij tariefsverhogingen in de toekomst nog steeds niet uitsluit. “Het lijkt misschien of ik die wedstrijd heb verloren, maar ik ben er zelfs niet van overtuigd dat ik met 1-0 achtersta,” aldus Keur.

Keur wil ook graag meer aandacht voor de individuele sporters. “Je ziet dat steeds minder jongeren lid worden van een vereniging. En als ze lid worden, stoppen ze op hun 15e. Daarvoor in de plaats wint de ongeorganiseerde sport terrein. Denk maar aan al die mensen die gaan trimmen.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×