Telefoonvrijwilligers gezocht

SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord, gevestigd te Leiden is weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In maart 2007 start een training voor vrijwilligers. De belangrijkste taken van de vrijwilligers bij SOS Telefonische Hulpdienst zijn, kunnen luisteren naar mensen die hun hart willen luchten, samen zoeken naar een oplossing als men geen uitweg meer ziet of doorverwijzen naar de juiste instanties. SOS Telefonische Hulpdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek van mens tot mens, anoniem en vertrouwelijk. Woensdag 31 januari 2007 is er een informatieavond in het gebouw van het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c in Leiden. Aanvang van de avond is 20.00 uur.

Er wordt informatie gegeven over SOS Telefonische Hulpdienst en het werk als vrijwilliger. Na afloop van deze avond kan men zich opgeven voor een selectiegesprek. Na een selectiegesprek volgt de nieuwe vrijwilliger een basistraining. Deze basistraining omvat twee zaterdagen en acht woensdagavonden, verspreid over ruim twee maanden. Tijdens de training worden ook vijf duodiensten met een ervaren vrijwilliger gedaan. Daarna worden zelfstandig telefoondiensten gedaan. Als iemand eenmaal aan de telefoon werkt, kan men zich door middel van zeswekelijkse groepsbijeenkomsten en vervolgtrainingen verder bekwamen in het telefoonwerk.

Voor het telefoonwerk moet minimaal één avond of dagdeel per twee weken tijd beschikbaar zijn, waarbij per jaar ook zes nachtdiensten per vrijwilliger worden meegerekend. Vrijwilligers krijgen een tegemoetkoming in de reiskosten.

Geïnteresseerden kunnen de informatieavond bezoeken of contact opnemen met het kantoor van de SOS Telefonische Hulpdienst. Per telefoon op nummer: 071-5143578 (maandag t/m vrijdag van 9.00-14.00 uur) of per e-mail: leiden@sostelefonischehulpdienst.nl SOS Telefonische Hulpdienst Zuid-Holland Noord is er voor de inwoners van Duin- en Bollenstreek, Rijnland, Aar- en Veenstreek en de Leidse regio. Per jaar worden ruim 11.000 gesprekken gevoerd. Gemiddeld zijn dit 31 gesprekken per dag.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×