Comissie Kok: Randstad onder één bestuur

In plaats van de huidige vier provincies, moet de Randstad één bestuur krijgen. Het nieuwe bestuur moet zich richten op de ruimtelijke en economische versterking van de Randstad en op een plaats in de top-5 van Europa. Dit schrijft de Commissie Versterking Randstad, onder leiding van oud-minister-president Kok, in een advies. Het advies is gericht aan minister Remkes (BZK), minister Winsemius (VROM) en de Holland Acht, het samenwerkingsverband van de vier betrokken provincies en grote gemeenten.

Om tot één Randstadbestuur te komen, is een ingrijpende bestuurlijke reorganisatie nodig. De commissie verwacht dat dit zeker drie tot vier jaar duurt. Volgens de commissie kan echter niet worden gewacht met het oplossen van knelpunten en het aanbrengen van verbeteringen. Het Rijk moet daarom samen met de partijen in de Randstad het komende half jaar een urgentieprogramma opstellen. Thema’s daarin zijn ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, woon-, werk- en leefklimaat, en kennis en innovatie. De vier provincies en stadsregio’s moeten dit programma uitvoeren alsof zij al één Randstadbestuur vormen. De commissie stelt dat de Randstad in internationaal perspectief als één geheel moet worden gezien. De Randstad is een aantrekkelijk en centraal gelegen vestigingsgebied vol mogelijkheden, aldus de commissie.

Wel is de economie in het gebied kwetsbaar door het open karakter. De economie moet volgens de commissie robuuster en toekomstbestendiger worden. Het nieuwe bestuur moet de ambitie ondersteunen om de Randstad een blijvende plaats in de top-5 van Europa te geven. Het bestuur in de Randstad moet voldoende doorzettingskracht en realisatievermogen hebben. De commissie vindt dat het hieraan nu te zeer ontbreekt. In de Randstad is niet één partij verantwoordelijk en er is veel bestuurlijke drukte. Er moet één bestuur komen dat de taken en bevoegdheden overneemt van de provincies en WGR-plusregio’s. Dat zijn samenwerkingsgebieden rond grote steden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×