Geen referendum over winkelsluitingstijden

De gemeenteraad heeft vanavond definitief besloten dat er op 7 maart geen referendum komt over de winkelsluitingstijden op zondag voor winkels buiten het toeristisch gebiedvan Leiden. Van de 4000 benodige handtekeningen zijn er slechts 1190 ingediend waarbij na controle nog eens bleek dat er 67 ongeldig waren omdat ze niet in de gemeentelijke basisadministratie voorkomen, geen kiezer zijn, onleesbaar waren, buiten Leiden woonachtig zijn, dubbel getekend hebben of anderszins ongeldig werden verklaard. In totaal waren er 1123 geldige stemmen en dat is te weinig om het referendum een volgende fase te laten ingaan. Het verzoek wordt nu door de raad dus niet-ontvankelijk verklaard. Alleen de raadsleden De Boer van de SLO en Van Meenen van D66 stemden tegen.   

Met het niet doorgaan van dit referendum lijkt de coalitie PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie voorlopig weer gered.

Wel wil de raad in haar volgende vergadering op 6 februari een evaluatie zien van de Referendumkamer over het hele proces van de laatste weken. VVD, D66 en GroenLinks stemden tegen een dergelijke evaluatie door de Referendumkamer. 

Leefbaar Leiden raadslid Daan Sloos vindt dat dit referendum geen reële kans van slagen heeft gehad. Jan Boer van Stadspartij Leiden Ontzet ergerde zich aan het gegeven dat zogenaamde gelovigen nog steeds de politiek ringeloren. Boer vindt  dat we te maken hebben met een anti-referendumverordening. Boer: “Ik had in m’n eentje die 4000 handtekeningen nog wel bij elkaar gekregen.” Het CDA is blij dat, hoewel aanvankelijk gesteund vanwege het democratisch beginsel, nu maatschappelijke onrust in de stad op zondag achterwege blijft.     

De raadsvergadering was om even over half acht afgelopen, waarna vele leden van de raad een bezoek brachten aan de nieuwjaarsborrel van D66 in het Koetshuis De Burcht.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×