Haalbaarheid Leidse schaatsbaan onderzocht

Onder het motto ‘Waar schaatst Leiden in 2010’ heeft een werkgroep schaatsen de verschillende varianten van een schaatsbaan in Leiden onderzocht en hierover een tussenrapportage gepresenteerd aan het College van B & W. Het College heeft hier deze week kennis van genomen. Tijdens de vaststelling van de Kadernota Leids Sportbeleid 2006 – 2010 heeft de gemeenteraad twee moties aanvaard die betrekking hebben op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de continuering van de bestaande ijshal aan de Leidse Vondellaan en het realiseren van een nieuwe ijshal. De plannen voor een ijsbaan in Alphen aan en Rijn zijn nog erg prematuur.

Op initiatief van de gemeente is een werkgroep schaatsen gevormd om deze haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. Deze werkgroep heeft nu een tussenrapportage uitgebracht waarin verslag wordt gedaan van de tot nu toe verzamelde informatie en waarin wordt voorgesteld om een variant te kiezen om in het vervolgtraject nader uit te werken.

De varianten bestaan uit aanpassing van het oude gebouw, nieuwbouw van een compacte ijshal, nieuwbouw van een half open baan. Alle financiĆ«le gevolgen hiervan zijn nu in kaart gebracht zodat zowel college als de raad zich hier in de toekomst over kunnen buigen.       

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×