Twijfels Stoom, Fietsersbond en Rover over Stand Still

De Gemeenteraad heeft zichzelf een probleem op de hals gehaald, omdat men in 2005 het “stand still” principe heeft aangenomen als enig criterium waarop de veiligheid van het RGL tracé moet worden beoordeeld. Dat stelt de Fietsersbond, Stoom en Rover in een ingezonden brief aan onze redactie. Dat principe gaat er van uit dat de verkeersveiligheid in de Leidse binnenstad door de komst van de RGL er in elk geval niet op achteruit mag gaan. Dat is een weinig ambitieuze doelstelling voor een stad waarin het met de verkeersveiligheid niet best gesteld is. Uit de veiligheidsanalyse van de ISA (onafhankelijke club van veiligheidsadviseurs) blijkt nu, dat de veiligheid er op de route die de RGL gaat nemen gemiddeld niet op achteruit gaat. Tegelijkertijd laat de nulmeting (de huidige situatie) zien dat het met die veiligheid in bijvoorbeeld de Breestraat bijzonder slecht gesteld is. Voor voetgangers en fietsers is het daar een black spot, dus een situatie die dringend verbeterd zou moeten worden.

Als de veiligheid daar door de RGL voor de fietsers niet of nauwelijks op achteruit gaat, dan klinkt dat positief, maar eigenlijk staat er dan: het blijft daar nog even beroerd. De veiligheid voor de voetganger in de Breestraat gaat er volgens de ISA zelfs op achteruit, terwijl dit voor de winkeliers een veilig promenade gebied met allure zou moeten gaan worden. Bovendien heeft de ISA de veiligheid van de Hooigracht, waar voortaan 30 bussen per uur doorheen geperst moeten gaan worden, niet in haar analyse meegenomen. Een deel van de huidige onveiligheid in de Breestraat wordt dus verplaatst en uitgebreid naar Pancras-West, waar niet alleen de veiligheid, maar ook de luchtkwaliteit er op achteruit zal gaan. Op de wijze waarop de het veiligheidsbureau VIA haar veiligheidsrisico heeft gemeten, valt ook nog wel wat af te dingen. Als er namelijk een risico bestaat van een botsing tussen fietsers en voetgangers, dan scoort VIA dat alleen als een risico voor de voetganger en niet voor de fietser, terwijl zo’n fietser er bij een botsing met een voetganger lang niet altijd onbeschadigd vanaf zal komen. Daarmee wordt het veiligheidrisico voor de fietsers dus systematisch te laag ingeschat.

Wat betreft de veiligheid op de Lammenschansweg is door het projectbureau al toegegeven, dat de veiligheid daar ook zal toenemen, als de kruispunten worden aangepast zonder de RGL. Daar is dus sprake van het inhalen van achterstallig onderhoud ten behoeve van de verkeersveiligheid, waar de bewoners al jaren om vragen. Bovendien is bij de veiligheidsanalyse van de Lammenschansweg geen rekening gehouden met het hoge percentage schoolgaande jeugd onder de fietsers, die daar dagelijks oversteken (1200 per dag). Het gemeentebestuur heeft hier de morele plicht om de Leidse schoolgaande jeugd tegen zichzelf te beschermen door voldoende veiligheid te bieden en dat lukt niet met alleen stoplichten. Het kruispunt bij de Sitterlaan waar dagelijks duizenden scholieren voor het ROC oversteken is nog niet meegenomen in de veiligheidsanalyse. Tunnels voor fietsers worden als te duur, technisch te moeilijk, of onveilig afgewezen.

Snelheidsbegrenzers wil het projectbureau niet in de treinstellen van de RGL aanbrengen. We kunnen er dus niet gerust op zijn dat de toegestane maximum snelheid niet overtreden wordt, want er is niemand die dat gaat controleren. Het “stand still” principe lijkt dus voor de RGL door de Leidse binnenstad gehaald te worden, maar of de verkeersveiligheid er in de stad voldoende mee verbetert, valt zeer te betwijfelen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×