Raad gaat akkoord met sloopbesluit Kooiplein

Met uitzondering van de fracties van de Stadspartij Leiden Ontzet en de VVD is de gemeenteraad vorige week akkoord gegaan met de sloop van 116 woningen in de directe omgeving van het Kooiplein. De raad had eerder het College van B & W al gevraagd wat de aantoonbare noodzaak van de sloop is. Als er niet geslooopt zou worden, zouden grote delen van het totale Kooiplein-concept geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor zouden de doelstellingen uit het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord niet kunnen worden behaald.

Nu er instemming is van de gemeenteraad met het voornemen tot sloop wordt het Sociaal Statuut voor deze bewoners van toepassing en wordt de regio gevraagd de bewoners voorrang te geven bij herhuisvesting. Mocht er uiteindelijk toch niet worden gesloopt dan wil het CDA dat bewoners kunnen terug keren naar hun woning. Een motie hiertoe werd door de raad aangenomen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×