Cameratoezicht blijft verantwoordelijkheid van raad

Ook in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad blijft het heikele punt van het inzetten van cameratoezicht een bevoegdheid van de gemeenteraad en van niets en niemand anders. De coalitiepartijen PvdA, Groenlinks en SP willen samen met oppositiepartij D66 deze bevoegdheid nadrukkelijk voorbehouden aan de raad. Dat bleek dinsdagavond bij de commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid. Coalitiepartij ChristenUnie wil de bevoegdheid wel bij de burgemeester neerleggen omdat CU-raadslid Guido Terpstra denkt dat de burgemeester hier heel spaarzaam mee zal weten om te gaan en het uiterste middel niet te pas en te onpas zal inzetten. Hij wil er in ieder geval geen halszaak van maken, nu de CU als enige coalitiepartner een afwijkend standpunt inneemt. De zaak kwam weer aan het rollen nu er een wijziging in de APV zit aan te komen.  

Een meerderheid in de gemeenteraad wil dus de bevoegdheid bij de raad houden. Als de burgemeester het middel ergens acuut wil inzetten, zijn wij snel genoeg op de hoogte te brengen, zo oordeelt een meerderheid van de raad. CDA en VVD willen de bevoegdheid tot het inzetten van camera’s wel voorbehouden aan de burgemeester. Lenferink zelf noemde de houding van de raad een beetje inconsequent omdat zij wel cameratoezicht gaat gedogen bij het gebouw van Nieuwe Energie voor de opvang van dak- en thuislozen. De gemeenteraad vindt echter dat de burgemeester hier appels en peren met elkaar vergelijkt.

Wel mag de burgemeester blowers en bedelaars meer achter de broek zitten.  

 

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×