Zeven subsidies voor- en tegenstanders RGL gehonoreerd

Het College van B & W heeft zeven subsidies voor campagneactiviteiten referendum RijnGouwelijn toegekend. De subsidies zijn bedoeld voor de campagne voor het referendum over de RijnGouwelijn. Van de € 100.000 die de gemeente ter beschikking heeft gesteld, is bijna € 60.000 toegekend. € 20.000 aan tegenstanders, € 20.000 aan voorstanders en een kleine € 18.000 aan neutrale partijen.

De Referendumkamer, die toeziet op een evenwichtig verloop van het referendum, heeft advies uitgebracht over de ingediende aanvragen. Voor zowel de voor- als de tegenstanders was er een bedrag van € 40.000 beschikbaar. Organisaties konden maximaal € 5000 aanvragen of, wanneer een aantal organisaties gezamenlijk optrekt, samen maximaal € 20.000. Zowel aan de zijde van de voor- als aan de zijde van de tegenstanders heeft een aantal organisaties een gezamenlijke aanvraag gedaan. Die zijn beide gehonoreerd met een bedrag van € 20.000. Voor neutrale activiteiten was een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Vijf organisaties krijgen een bijdrage om een debat of informatiemarkt te organiseren. In totaal is aan neutrale partijen € 17.630 toegekend. De termijn voor het aanvragen van subsidies verstreek op zondag 7 januari.

De organisaties die een bijdrage ontvangen zijn:

Activiteiten van neutrale partijen: • Stichting Platform Gehandicapten Leiden, voor het organiseren van een informatie- en discussiebijeenkomst, vrijdag 23 februari om 14.00 uur in Zorgcentrum De Lorentzhof. • De Scheltemawerkgroep, voor het organiseren van een Scheltemadebat over de RijnGouwelijn o.l.v. Menno Bentveld, op 27 februari van 20.00 tot 22.00 uur, Scheltemacomplex, Marktsteeg 1 • Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk & Wijkcomité Tuinstad Staalwijk voor het organiseren van een referendum informatie- en debatavond met voor- en tegenstanders op 1 maart. Aanvang wordt nog bekend gemaakt, plaats: de aula van het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan • Stichting 55+ Leiden, voor het organiseren van een informatiemarkt met stands van voor- en tegenstanders en met verschillende sprekers op zaterdag 3 maart. 55 plussers zijn welkom en ook alle andere geïnteresseerden. Tijd: van 11.00 tot 16.00 uur in het Volkshuis, Apothekersdijk 33a. • Het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) voor het organiseren van een debatavond in februari, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt. 

Activiteiten van tegenstanders: Stichting Stoom, Fietsersbond en Rover voor de uitvoering van verschillende activiteiten in het kader van een tegencampagne.

Activiteiten van voorstanders: Stichting Centrummanagement (namens winkeliersorganisties en culturele en wetenschappelijke instellingen), Kamer van Koophandel en de BV Leiden.nl voor de uitvoering van verschillende activiteiten in het kader van een voorcampagne.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×