Eerste lustrum Faculteit der Kunsten van Universiteit Leiden

Vijf jaar geleden werden de Leidse wetenschappen verbonden met de Haagse kunsten en verkregen een nieuwe naam: ‘de Faculteit der Kunsten’. Dit lustrum wordt gevierd van 29 januari tot en met 1 februari met dialogen over de kunsten in combinatie met de andere wetenschapsgebieden van de Universiteit Leiden. Deze samenwerking biedt unieke perspectieven voor studenten en onderzoekers met zowel kunstzinnige als wetenschappelijke talenten en ambities. De afgelopen vijf jaar is er veel tot stand gekomen op het raakvlak van kunsten en wetenschappen.

Een paar hoogtepunten: Het symposium Kunst en Wetenschap in 2002, de start in 2004 van het doctoraatstraject docARTES (voor musici die werken aan promotieonderzoek), de interdisciplinaire lustrummanifestatie Superville in Scheltema en het festival oude muziek Geluck, geneught, vermaeck en vreught, het eredoctoraat van de Universiteit Leiden aan componist, kunstenaar en onderzoeker Dick Raaijmakers in 2005, het symposium Artists’ Strategies, Photography and Archives van de masteropleiding Photographic Studies en de opzet van de honourstrajecten binnen het practicum musicae in 2006.

Men is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dialogen over de kunsten en de andere wetenschapsgebieden, die de Universiteit Leiden rijk is. Op maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari zijn er vier middagprogramma’s met de titel ‘Kunsten en …’ met op elke middag twee bijeenkomsten met korte lezingen. Een kritische ‘backinggroep’, waaraan onder anderen de decaan van iedere faculteit deelneemt, treedt op als referent na iedere inleiding.

Programma: maandag 29 januari: Godgeleerdheid en Kunsten met Marius van Leeuwen en Stefan Belderbos Letteren en Kunsten met Robert Zwijnenberg en Taco Stolk.

Dinsdag 30 januari: Geneeskunde en Kunsten met Eline Slagboom en Renee Jonker Archeologie en Kunsten met Laura van Broekhoeven en Joep Bor.

Woensdag 31 januari: Rechtsgeleerdheid en Kunsten met Sigrid Hemels en Gerard Unger Wiskunde & Natuurwetenschappen en Kunsten met Jan Zaanen en Marcel Cobussen.

Donderdag 1 februari: Wijsbegeerte en Kunsten met Gerard Visser en Paul Dikker, Sociale Wetenschappen en Kunsten met Paul Nieuwenburg en Paul Koek

Voor informatie kan men terecht op: www.kunstenenwetenschappen.nl voor de onderwerpen van de dialogen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail: secretariaat@kunsten.leidenuniv.nl of telefoon: 071 527 18 05.

De bijeenkomsten worden gehouden in Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De aanvang is steeds om 14.00 uur en 16.00 uur.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×