Leiden werkt samen met Zoeterwoude op belastinggebied

De gemeente Zoeterwoude heeft aan de gemeente Leiden verzocht om met ingang van 2007 een aantal uitvoerende taken op het gebied van belastingen over te nemen. Het College van B & W heeft zich bereid bereid verklaard om deze taken tegen kostendekkend tarief over te nemen.

Dit voornemen zal in een samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×