Bijna acht ton voor Molen De Valk

Het College van B & W heeft dinsdag een bedrag van 767.500 euro uitgetrokken voor herstel en restauratiewerkzaamheden aan Molen De Valk. Molen De Valk kent momenteel een aantal urgente problemen met betrekking tot brandveiligheid, vochtproblematiek en de staat van onderhoud van de houten stelling, de omloop. Mede gezien het belang van de molen als gezichtsbepalend toeritisch object in de binnenstad en de functie die het vervult van een laagdrempelig educatief monumentaal museum verdient het een passend ambitieniveau. Wil de Molen De Valk weer optimaal kunnen functioneren als aantrekkelijke, toeristische trekpleister in Leiden is het noodzakelijk een eenmalig krediet voor uitvoering van de restauratiewerkzaamheden te verstrekken. Niet bekend is of Leiden nog een graantje kan meepikken van de 15 miljoen euro subsidie die minister Maria van der Hoeven deze week ter beschikking heeft gesteld.       

Met 25.000 bezoekers per jaar is Molen de Valk een belangrijke toeristische atrractie voor de stad. 120.000 euro wordt gevonden in vervangingsinvesteringen, 15.000 euro van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, 200.000 euro ten behoeve van kunstinstellingen, 20.000 euro uit de eigen ondehoudsvoorziening van De Valk en 412.500 euro uit de concernreserve.

De Valk moet er dan weer veertig jaar tegen kunnen.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×