GroenLinks stelt vragen over Leidse wanbetalers

GroenLinks is voor een belastingkwijtscheldingsbeleid voor minima. Dit kan echter alleen gehandhaafd blijven, wanneer de mensen die wel in staat zijn belasting af te dragen, dat ook doen, aldus de partij. Momenteel weigeren veel mensen hun gemeentelijke belastingaanslag te betalen, hoewel zij niet in aanmerking komen voor kwijtschelding daarvan. GroenLinks is van mening dat de gemeente Leiden deze wanbetalers streng moet aanpakken, zoals de gemeente Rotterdam dat doet.

Van Rotterdammers die ook na het ontvangen van aanmaningen hun belastingschulden niet betalen, neemt de Belastingdienst namelijk het geld in beslag dat zij zouden terug krijgen in verband met bijvoorbeeld een hypotheek. Op deze manier zijn de belastingschulden met eenderde verminderd. GroenLinks verzoekt het College schriftelijk, na te gaan of deze effectieve werkwijze ook in Leiden kan worden ingevoerd en of er andere maatregelen getroffen kunnen worden om de wanbetalers aan te pakken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×