Resultaat eerste peiling LeidenPanel

Het resultaat van de eerste peiling via het LeidenPanel is bekend. De gemeente stelde de ruim 600 leden diverse vragen over het onderwerp ‘Informatievoorziening van en over de gemeentelijke organisatie’. Het panel kreeg twee weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Na deze periode had 88% van de respondenten de vragen beantwoord. Over het algemeen blijkt dat zij zo persoonlijk mogelijk willen worden geïnformeerd. Zij ontvangen graag specifieke informatie over hun wijk of buurt. Ook verwachten zij op de gemeentelijke website veel informatie te vinden. Een digitale nieuwsbrief wordt als prettig middel beschouwd en ook aan de huis-aan-huis verspreide bewonersbrief wordt veel waarde gehecht. De gemeente probeert de informatievoorziening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de inwoners. Het resultaat van de peiling is een van de bronnen om hierbij te gebruiken.

De vragenlijst en het rapport met de uitkomsten van de peiling zijn beschikbaar via www.leiden.nl/leidenpanel. De tweede peiling met onderwerp ‘elektronische dienstverlening’ is inmiddels ook voorgelegd aan het panel. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn worden die ook beschikbaar op de site van de gemeente. Het LeidenPanel kan de gemeente adviseren over uiteenlopende onderwerpen, inzicht geven in hoeverre er draagvlak is voor beleid en hoe de Leidse bevolking denkt over maatschappelijke kwesties.

Daarnaast kan via het panel de betrokkenheid van de inwoners worden vergroot. Het panel is samengesteld aan de hand ven aan aselecte steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie en heeft een proefperiode van een jaar. De leden krijgen tijdens deze periode een paar keer een korte vragenlijst voorgelegd via internet.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×