Verbouwing Nieuwe Energie gestart

De verbouwing van het gebouw Nieuwe Energie, het pand dat de gemeente heeft overgedragen aan woningcorporatie Portaal, is gestart. Het is de bedoeling dat het voormalige gebouw B op het Nuonterrein rap wordt omgevormd tot een multifunctioneel pand met onder andere een ruimte voor daklozen en verslaafden en commierciƫle voorzieningen. Vorige week maandag gaf wethouder Gerda van den Berg tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden een toelichting op de voortgang van het project. Verder kwamen tijdens de bijeenkomst de plannen van Portaal, de invulling die de zorgaanbieders aan hun deel van het pand gaan geven en de kijk van bewoners op het proces tot nu toe aan bod.

In december vorig jaar ontving het project Nieuwe Energie de Zilveren Woonladder voor vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen. De convenantgroep, een samenwerkingsverband tussen betrokkenen op initiatief van buurtbewoners, kreeg deze prijs toegekend vanwege de bijzondere combinatie van voorzieningen, de goede samenwerking en de positieve instelling van alle betrokkenen. Het bedrag van 10.000 euro dat aan de prijs is verbonden, is door zowel de gemeente Leiden als Portaal met 10.000 euro verhoogd, zodat er nu 30.000 euro beschikbaar is voor de convenantgroep.

Omwonenden werd gevraagd om een voorstel te doen voor de besteding van het geld. Deze hebben tijdens de informatieavond bij monde van wijkvereniging Noordvest-voorzitter Peter Quist voorgesteld het geld van de Zilveren Woonladder te besteden aan daklozenprojecten in Buffalo City, de Zuid-Afrikaanse zusterstad van Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×