Diaconaal Centrum De Bakkerij opent haar deuren voor publiek

Op zondag 25 februari opent Diaconaal Centrum De Bakkerij tussen 12.00 en 16.00 uur haar deuren voor belangstellenden. Het thema van de Open Bakkerij, de Zeven Werken van Barmhartigheid, is ontleend aan de bijbel. Aan veel van deze werken, die tonen op welke wijzen aandacht en zorg gegeven kan worden aan mensen in nood, geeft De Bakkerij op verschillende manieren inhoud.

Om 13.00 uur wordt de expositie “Zeven Werken van Barmhartigheid” van Tineke Smith geopend, waarna er rond deze Zeven Werken een theatervoorstelling te zien is, gegeven door Stan Fritschy en muziekgroep Nagaru. Deze voorstelling wordt om 15.00 uur herhaald. Om 16.00 uur zal Ton Snepvangers, de nieuwe rooms-kathollieke diaconaal werker zich voorstellen. De Zeven Werken van Barmhartigheid van de Meester van Alkmaar, worden gedurende de hele middag getoond door middel van een Powerpointpresentatie. Ook is het mogelijk de historische ruimtes van De Bakkerij te bekijken.Diaconaal Centrum De Bakkerij is te vinden aan Oude Rijn 44 b/c. De toegang is gratis. Natuurlijk stelt De Bakkerij een bijdrage voor de onkosten op prijs. Meer informatie over De Bakkerij is hier te vinden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×