CDA: "Leegloop bedreiging voor Leidse financiën"

De Leidse bevolking krimpt in een fors tempo. Veel sterker nog dan eerdere ramingen van de gemeente. Dat blijkt uit cijfers van Beleidsinformatie Onderzoek Advies (BOA) van de gemeente Leiden. Naar aanleiding van die cijfers luidt het CDA, in een serie vragen aan het College van B&W, de noodklok. De partij wil weten hoe het kan dat, in een jaar dat veel nieuwbouwwoningen (in Roomburg) opgeleverd werden, bijna 600 mensen uit Leiden vertrokken. Het gaat daarbij vooral om gezinnen in de wijken Leiden Noord en Binnenstad Noord.

Het CDA vreest dat een dalend inwoneraantal zorgt voor een lagere rijksbijdrage uit het Gemeentefonds. Daarmee komt mogelijk ook de Leidse begroting (nog verder) onder druk te staan. Om het tij te keren vraagt het CDA zich af of het tempo van de nieuwbouw van woningen verhoogd moet worden. Verder willen de Christen-democraten weten in welke inkomenscategorieën de vertrekkende Leidenaren vallen.

Het CDA wil dat de gemeente maatregelen neemt die erop zijn gericht om het aantal inwoners van Leiden beheerst te laten groeien. Vooral het binden van gezinnen en het behoud van de midden-inkomens dragen volgens het CDA bij aan de sociaal-economische kracht van de Sleutelstad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×