Hernieuwde ergernis D66 over nutteloze raadsvragen

In maart 2005 stelde de fractie van D66 het stellen van vragen aan het college aan de orde. De partij ergerde zich dood aan de enorme hoeveelheid nutteloze vragen die door raadsleden aan het college werden gesteld. “Goedkope vragen, dure antwoorden” was het motto waarmee D66 dit fenomeen aan de orde stelde door op ludieke wijze zelf een serie van dergelijke vragen te stellen. Het beantwoorden van al die vragen kost namelijk vaak veel uitzoekwerk van ambtenaren en is daardoor een kostbare zaak. Daarna bleef het een tijdlang stil rond dit onderwerp, maar kennelijk is de maat nu weer vol. Een serie vragen van het CDA over leerplichtkwesties deed D66 besluiten opnieuw aan de bel te trekken.

“Als ik de vragen van de door mij overigens zeer gewaardeerde Moniek van Sandick (CDA-raadslid, red.) over leerplicht zie moet ik onwillekeurig terugdenken aan de vragen die ik ooit stelde over het stellen van vragen. Ik stuur ze voor de nieuwe raadsleden en voor hen die soms wat vergeetachtig worden (zoals ikzelf) nog eens even mee. Doe er uw voordeel mee,” aldus D66-fractievooorzitter Paul van Meenen in een e-mail aan zijn collega-raadsleden en de media.

Voor de goede orde en een juiste beoordeling van de hernieuwde aandacht van D66 voor deze zaak, hieronder de vragen van het CDA:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
op basis van artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad

Op 5 februari 2007 staat in Trouw het artikel ‘Gemeenten geven leerplicht een te lage prioriteit.’ Hierin wordt gesteld door de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado dat er op elke 4500 leerplichtigen minstens één leerplichtambtenaar moet zijn.  Echter het ministerie van Onderwijs stelt dat hoogstens de helft van het vereiste aantal leerplichtambtenaren wordt gehaald.

Ook stelt Ingrado dat de registratie op het gebied van voortijdig schoolverlaten een knelpunt is, met name in het MBO onderwijs.

De fractie van het CDA stelt de wethouder de volgende vragen:

1.Is de wethouder op de hoogte van dit artikel?
2.Hoeveel leerplichtigen zijn er in Leiden?
3.Hoeveel leerplicht ambtenaren zijn er in Leiden en over hoeveel fte’s spreken we?
4.Wijkt dit af van de norm dat er 1 leerplicht ambtenaar per 4500 leerplichten zou moeten zijn? Zo ja, waarom wijkt dit af? Gaat de wethouder hier wat aan doen?
5.Is de wethouder met het CDA van mening dat de norm die Ingrado noemt de ondergrens is om de leerplicht te kunnen handhaven?
6.Hoeveel leidse leerplichtige leerlingen genieten buiten Leiden het onderwijs? Hoe worden zij geregistreerd in geval van voortijdig schoolverlaten? Wat voor een soort onderwijs geniet deze groep?
7.Heeft de wethouder inmiddels zekerheid dat de registratie door scholen op orde is?
8.Zijn de ZAT teams inmiddels aan het werk voor het VMBO en het MBO, met name bij het ROC?
9.Zijn er voldoende trajectbegeleiders? Hoe worden deze meegerekend in het totaalplaatje van de registratie?

Tevens staat in dezelfde krant een artikel over Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

10.De CDA-fractie ontvangt van de wethouder gaarne de volgende gegevens::
het aantal voortijdig schoolverlaters in Leiden
het percentage van deze groep wat nog leerplichtig is.
het percentage van deze groep wat nog partieel leerplichtig is.
11.Kan de wethouder de CDA fractie meedelen welke taken en bevoegdheden een leerplichtambtenaar heeft, zeker bij het bestrijden van uitval en vroegtijdige schoolverlaters?
12.De CDA-fractie is van mening dat onderwijs een basis vormt voor succesvolle participatie in de maatschappij. Een startkwalificatie is daarvoor onontbeerlijk. Hoe gaat de wethouder prioriteit geven aan dit uitgangspunt bij het tegengaan van schooluitval?

Moniek van Sandick (CDA)
Frank van Dijk (CDA, duo-raadslid)

Leiden raadsvragen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×