Vanavond inspraakavond over inburgering

Vanavond organiseert de gemeente Leiden een inspraakavond over inburgering. De bijeenkomst begint om 20.00 in de Raadzaal van het Leidse stadhuis. De Wet inburgering is op 1 januari 2007 ingevoerd. De gemeente Leiden heeft nu een concept-verordening en een uitvoeringsnotitie opgesteld, waarin staat hoe in Leiden de inburgering van vreemdelingen is geregeld. Deze concept-verordening en uitvoeringsnotitie liggen ter inzage tot 19 februari.

Tijdens de inspraakavond op donderdag 15 februari krijgen de aanwezigen uitleg over de concept-verordening en de uitvoeringsnotitie. Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

De Wet inburgering verplicht oudkomers en nieuwkomers die als vreemdeling in Nederland verblijven om in te burgeren. Omdat de inburgeringsplicht ingewikkelder is geworden, heeft de gemeente ook een Servicepunt inburgering ingericht. In de oude regelgeving rond inburgering (Wet Inburgering Nieuwkomers) waren alleen nieuwkomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Er was een inspanningsverplichting, wat betekende dat ze slaagden voor de inburgering als ze voldoende aanwezig waren geweest tijdens hun verplichte cursus. In de nieuwe wet geldt een resultaatverplichting, waarbij een bepaald taalniveau moet worden behaald. Bovendien gaat de inburgeringsplicht van nieuwkomers wettelijk in op het moment dat de verblijfsvergunning ingaat.

Oudkomers konden met de oude regelgeving een traject volgen op vrijwillige basis. De nieuwe wet stelt nu ook oudkomers verplicht om in te burgeren als zij als vreemdeling in Nederland verblijven. De gemeente beslist wanneer de inburgeringstermijn voor oudkomers start en stuurt daarvoor een beschikking naar de oudkomer. Sinds 1 januari is een nieuwkomer iemand die na 1 januari een verblijfsvergunning krijgt. Een oudkomer is iemand die voor 31 december 2006 een verblijfsvergunning heeft gekregen. Aan de inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is gehaald.

Nieuwkomers die als gezinsvormer en gezinshereniger naar Nederland zijn gekomen, moeten hun cursus zelf regelen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de partner van de nieuwkomer over voldoende inkomen beschikt, of in staat is om een lening te regelen bij de IB-Groep. Oudkomers die werken en dus een eigen inkomen hebben, moeten ook zelf hun traject betalen.

Het Servicepunt inburgering is in het gebouw van Sociale Zaken aan de Langebrug 60. Het Servicepunt is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag is het geopend van 9.00 tot 12.30 uur. Tel: 516 7317 (tijdens kantooruren). E-mail: service.inburgering@leiden.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×