Meer snelheidsovertredingen in de regio

Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau is gebleken, dat Nederlanders zich steeds beter aan de verkeersregels houden. Landelijk gezien werden alle verkeersregels, ook wat betreft de maximum snelheid, beter nageleefd. Ook in de regio Hollands-Midden hebben de automobilisten zich in 2006 vaker gehouden aan de verkeersregels, waardoor het aantal bekeuringen op veel gebieden daalde. Het aantal snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom en op de provinciale wegen in de regio, nam in tegenstelling tot in de rest van het land echter toe. Het aantal uitgeschreven boetes voor dit vergrijp bedroeg in 2005 ongeveer 301.000 en in 2006 309.000. Dit is dus een toename van 8.000.

Overigens is de hoeveelheid verkeersslachtoffers flink gedaald. Zo waren er in 2006 13 verkeersdoden te betreuren, 5 minder dan in het voorgaande jaar. Het aantal slachtoffers dat voor behandeling naar het ziekenhuis moest, bedroeg in 2006 483, een afname met 93 ten opzichte van 2005. Vanzelfsprekend streeft de politie ook in 2007 naar een daling van verkeersslachtoffers en worden de snelheidscontroles voortgezet.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×