GroenLinks stelt vragen over het PGB in de AWBZ

Naar aanleiding van een bericht over het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dat GroenLinks onlangs ontving, stelt de partij het College van Burgemeester en Wethouders een aantal schriftelijke vragen. In het bericht staat dat de Zorgkantoren in de regio Zuid-Holland Noord zich genoodzaakt zien om aanstaande maandag wachtlijsten aan te leggen, waarop alle mensen komen te staan die hun AWBZ-indicatie willen omzetten in een PGB. Hiermee kunnen zij onder meer verpleging, en ondersteunende begeleiding inkopen. Tot het instellen van wachtlijsten is besloten, omdat het budget voor nieuwe PGB’s over 2007 nu al op is.

Al begin januari is verzocht het financieel budgetplafond op te hogen, omdat het gehanteerde plafond zich niet verhoudt met het principe van verzekerde aanspraak. Iedereen die AWBZ-verzekerd is, betaalt immers premie en heeft dus recht op zorg, aldus GroenLinks. Helaas is dit verzoek om verhoging niet gehonoreerd, waardoor aan de verzoeken van veel AWBZ-cliënten niet kan worden voldaan en zij dit jaar geen PGB krijgen.

GroenLinks wil zodoende onder andere weten, of het College op de hoogte is van de in dit bericht geschetste situatie en of er vanaf aanstaande maandag inderdaad sprake is van PGB-wachtlijsten. Ook is de partij benieuwd of het college het eens is met het standpunt dat de AWBZ-cliènten op deze manier hun keuzevrijheid en eigen regie op zorg wordt ontnomen. Tenslotte vragen de raadsleden zich af, of het College hiertegen actie gaat ondernemen en waaruit deze actie zal bestaan.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×