Links: schrijfster Miep Smitsloo, midden: zoon Ben, rechts Melanie Schultz. Foto: Jacqueline Borg

'Tussen Tol en Trekvaart' 350 jaar oude infrastructuur

Onder grote belangstelling werd vanmiddag het eerste exemplaar van het boek: ‘Tussen Tol en Trekvaart’ door de schrijfster Miep Smitsloo- de Graaff overhandigd aan Melanie Schultz. De presentatie vond plaats in het sfeervolle restaurant van het Oude Tolhuis (het Tolhuysch), dat negen jaar geleden werd gekocht door projectontwikkelaar en echtgenoot van de schrijfster, Menno Smitsloo. In een periode van zeven jaar werd het Tolhuis volledig gerestaureerd en in oude glorie hersteld. Door de vele reacties en verhalen van mensen over dit unieke Tolhuis aan de Haarlemmertrekvaart ontstond bij Miep Smitsloo het idee om zowel de verhalen van deze mensen als de historie en de achtergronden van het Tolhuis te beschrijven. Het resultaat is een rijk geïllustreerd boek, geschreven voor een breed publiek over onderwerpen die bij velen tot de verbeelding zullen spreken.

Miep Smitsloo deed haar ervaring als schrijfster op als journaliste voor Het Leids Dagblad en schreef diverse publicaties in opdracht. ‘Tussen Tol en Trekvaart’ is haar eerste eigen boek. In haar speech gaf Smitsloo aan, dat het schrijven soms voelde als een “slepend proces”, waarvoor zij haar echtgenoot en kinderen haar excuses aanbood. Smitsloo: “Vanaf nu kunnen we aan tafel het weer gewoon weer over de dagelijkse dingen hebben”. Verder gaf zij aan, dat het hele proces van het verzamelen van feiten en het schrijven voelde als een soort “zwangerschap’ en de uiteindelijke presentatie van het boek als een soort “bevalling”. Op de uitnodiging van de presentatie stond dan ook erg toepasselijk: “Met blijdschap geven wij kennis van……” Smitsloo bedankte de mensen, die haar geholpen en bijgestaan hadden. Met een knipoog naar de vergelijking met een bevalling gaf Smitsloo het woord aan Melanie Schultz, die daar inmiddels alles van weet.

Schultz, die als voormalig staatssecretaris Verkeer en Waterstaat de nodige kennis heeft op dit gebied, zei dat het fenomeen ‘Trekvaart’ de basis vormde voor de infrastructuur in Nederland in 1700. Schultz: “Wat de A4 nu is, was de trekvaart toen. In 1700 beschikte ons land over ruim 450 kilometer trekvaart. Per dag kwamen er langs de Haarlemmertrekvaart zo’n 4000 boten langs”. Schultz: “De gemeenten namen zelf de beslissingen en droegen samen de kosten, zoals onderhoud, personeel en trekpaarden; beslissingen gingen toen heel wat sneller dan nu”. Ook stelde zij, dat het vervoer over water nu, in het nieuwe regeerakkoord, weer zeer actueel is. Daarna ontving Schultz het eerste exemplaar van ‘Tussen Tol en Trekvaart’ uit handen van de schrijfster en van zoon Ben Smitsloo een enorm boeket bloemen.

Voor de inwendige mens werd vervolgens goed gezorgd.

Het rijk geïllustreerde boek (136 pagina’s) kost € 24,95 en is te bestellen bij de auteur: 071-3012660, e-mail: miepsmitsloo@planet.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×