Moedige moeders wijzen gratis heroine af

Het gratis verstrekken van heroine, dat het college van B&W voornemens is, biedt geen goede oplossing. Dit is de overtuiging van de Moedige moeders, een stichting van (ex)verslaafden. Zij geven aan zelf ervaren te hebben dat het verslavingsbeleid in Nederland niet goed is. Het is volgens hen beter om te werken aan afkick-mogelijkheden, voorlichting en het voorkomen van nieuwe verslaafden. Bovendien vindt de stichting het niet verstandig om een dergelijke heroineverstrekking midden in een woonwijk en nabij een basisschool te vestigen.

Daarom zal de Commissie Drugservaringsdeskundigen, die deel uitmaakt van de Stichting Moedige moeders, tijdens de inspraakavond aanstaande woensdag, inspreken. Deze avond vindt plaats in de grotezaal van de Lorentzhof en start om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.drugservaringsdeskundigen.nl en www.moedigemoedersdenhaag.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×