Rechtenonderwijs in Leiden sterk verbeterd

Het hoger en universitair onderwijs wordt vaak vergeleken met een mammoettanker waarvan de koers maar moeilijk verlegd kan worden. Toch lukte het de Leidse rechtenfaculteit om de kwaliteit van het onderwijs in korte tijd aanmerkelijk te verbeteren, zo blijkt uit het vorige week verschenen rapport van de Visitatiecommissie Juridische Opleidingen Leiden van QANU (Quality Assurance Netherlands Universities). De faculteit blijkt alle vorige onvoldoendes te hebben weggewerkt en scoort op belangrijke onderdelen goed en excellent.

In de afgelopen drie jaar is de faculteit erin geslaagd alle vijf de onvoldoendes en drie keer ‘matig’ weg te werken. De visitatie van 2007 rapporteert zeventien voldoendes (= adequaat), drie keer ‘goed’ en één keer ‘excellent’. Overigens zijn exacte vergelijkingen niet goed mogelijk, omdat protocollen en criteria tussentijds gewijzigd zijn, maar de teneur is duidelijk: in korte tijd is er een enorme kwaliteitsslag gemaakt. De beoordeling ‘excellent’ geldt het nieuwe Kamerlingh Onnesgebouw, dat de faculteit in 2004 betrokken heeft. Decaan prof.mr. Carel Stolker: ‘Het was nooit gelukt als we niet met zijn allen in één gemeenschappelijk gebouw hadden gezeten. Voorheen was de faculteit gehuisvest in tien verschillende locaties. Dat lijkt misschien van ondergeschikt belang in deze tijd van e-mail en internet, maar dat is het helemaal niet. Zo’n restaurant bijvoorbeeld, of de hal, is ongelofelijk belangrijk. Je komt elkaar tegen en spreekt elkaar. Daar kan geen netwerkverbinding tegenop.’

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×