(Foto: Bram Pater)

College moet haast maken met parkeerbeleid

Maandagavond bezochten ruim honderd geïnteresseerden de discussiebijeenkomst over het op te zetten parkeerbeleid in het Scheltemacomplex. Algemeen werd gehoord dat er door de afgelopen colleges al genoeg onderzocht,  gepraat, gepland en beloofd is dat wethouder John Steegh er nu goed aan zou doen met dit college eindelijk eens tot daadwerkelijke uitvoering te komen van een verbeterde parkeersituatie. Zowel qua bereikbaarheid, luchtkwaliteit, imago bij onze buurgemeenten als leefbaarheid in de wijken waar een vergunningenstelsel wordt gehanteerd is de situatie er de afgelopen jaren alleen maar slechter op geworden. Op deze discussiebijeenkomst volgen nu twee ateliers waar oplossingen naar aanleiding van de vier gisteren voorgelegde scenario’s worden uitgewerkt. Op basis daarvan maken college en raad nog voor de zomervakantie een voorstel, gaat het de inspraak in en kan het parkeerbeleid nog voor het eind van 2007 definitief worden vastsgesteld.           

Steegh zei blij te zijn dat er door de aanwezigen zo constructief over de parkeerproblematiek werd meegedacht en heeft maandagavond zeker nieuwe oplossingen van Leidenaars verkregen.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×