"Conclusies Eigen Huis niet correct"

De gemeente vindt de conclusies die Eigen Huis heeft getrokken over de Leidse woonlasten niet correct en zegt dat deze niet te vergelijken zijn met die van vorig jaar. De gemeente geeft aan dat tot en met 2005 in Leiden de zogenaamde Leidse Belastingmix werd gehanteerd. Toen betaalde de Leidenaar maar één belasting, de Onroerend Zaakbelasting (OZB) of de Onroerend Goed Belasting. In deze belasting werden ook de kosten voor de afvalstoffenverwerking en het rioolrecht meegenomen. Deze constructie was volgens de gemeente vanaf vorig jaar niet meer mogelijk omdat, toen de de OZB voor gebruikers werd afgeschaft, een deel van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht niet meer kon worden geheven.

Volgens de gemeente heeft het toen zittende college destijds besloten om alleen het rioolrecht in te voeren en de afvalstoffenheffing niet. De nieuwe gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2007 in december 2006, besloten de afvalstoffenheffing in te voeren om hiermee een deel van de kosten die gemoeid gaan met de verwerking van afvalstoffen te kunnen dekken, aldus de gemeente. Een vergelijking van de Leidse woonlasten tussen 2006 en 2007 levert volgens de gemeente een sterk vertekend beeld op.

“Als de Leidse woonlasten van 2005 met die van 2007 worden vergeleken ontstaat een juister beeld.”, aldus de gemeente. Tot slot geeft de gemeente aan dat de OZB eigenaren 2007 ten opzichte van de OZB eigenaren 2006 slechts met 2,6% is gestegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×